Access Bars®

Čo je Access Bars?

BARs je 32 bodov v oblasti hlavy, niečo ako úložisko všetkých myšlienok, pocitov, emócií, postojov a presvedčení, ktoré si v priebehu života vytvárame a ktoré v nás zostávajú uložené vo vedomí i podvedomí. Počas terapie sa jemným dotykom určitej kombinácie bodov rozprúdi ich energia. Potom sa informácia s negatívnym nábojom môže rozpustiť. To nepotrebné, častokrát prevzaté (názory, presvedčenia…. od iných ľudí, s ktorými sme sa stotožnili a „fungujeme“ podľa nich) po rozpustení či zrušení …. uvoľní priestor pre naše vlastné myšlienky, názory, presvedčenia ….Onedlho začne dochádzať k zmenám v živote. Môže sa zmeniť všetko čo potrebujete, aby sa zmenilo.

BARS vám pomôže uľahčiť zmeny vo všetkých oblastiach vášho života. Jednotlivé body súvisia s oblasťami života ako sú vzťahy, peniaze, práca, zdravie, kreativita, stres ap. Najskôr jemný dotyk naštartuje proces, pri ktorom dochádza k uvoľneniu a vyčisteniu základných myšlienok, pocitov a emócií. Odchádza všetko čo je pripravené, aby z nášho života odišlo. Všetko, čo nám už neslúži a čo nepotrebujeme.

BARS môžu byť účinné pri:
– úzkosti a depresii
– strachu a strese zo školy
– nesústredenosti
– emočnej nestabilite, výbuchoch hnevu
– telesnej a hormonálnej rovnováhe
– nevyriešené bolesti a obmedzenia pohybu
– rôznych zdravotných problémoch
– strese a napätí
– finančných problémoch
– problémoch vo vzťahoch
– problémoch v komunikácii
– stanovovaní si hraníc
– problémoch so sexualitou

All of Life Comes to Me with Ease, Joy & Glory
Všetko v živote ku mne prichádza s ľahkosťou, radosťou a hojnosťou