SOP® – Symfónia možností

SOP® – je skratka pre Symphony Of Possibilities – Symfónia Možností.
Táto technika bola vyvinutá spolutvorcom Access Consciousness® – Dr. Dainom Heerom.
Každý má jedinečnú schopnosť prijímať a dávať energiu. Počas sedenia SOP® dochádza k posilneniu seba a zmeny. Je to pozvanie otvoriť váš život úplne novým spôsobom. Táto jedinečná transformačná metóda vám umožňuje skutočný prístup k tomu, čo je pre vás a vaše telo skutočne správne, za hranicami všetkého, čo sa vám v tejto realite zdalo byť pravdivé.

Pracujete už dlho na osobnom rozvoji a stále máte pocit, že Vám ešte chýba kúsok do skladačky?
Chceli by ste získať ešte väčšiu ľahkosť v živote? V nejakej konkrétnej téme? S peniazmi, vlastným telom, s biznisom, vo vzťahoch?
Čo by ste si vybrali, čím by ste boli, čo by ste tvorili, keby ste mali nekonečné možnosti?